:
:
:
v
2
.
# 
 
 
,  
,. 
 
 
 
 
 
 
 
 202030.04.2019 19850,00  " " 
 183430.04.2019 2019 98400,00  " "225100871577
 -: 2  118250,00     
PDF
XLS
XLSX
RTF
CSV